گروه تولیدی برج نوری 30 متری

اگر بخواهیم یک محوطه وسیع و باز مانند زمین فوتبال را روشن کنیم، نیازمند دکل ها و پایه های بلند و مرتفعی برای قرار دادن نور افکن های بزرگ هستیم، تا نور را با قدر

بیشتر بخوانید

گروه تولیدی برج نوری 12 متری

این برج ها،  به صورت یک سازه فلزی است، که شکل گرفته از تعدادی پروژکتور است، که معمولا این پروژکتور ها قابلیت تامین و روشنایی محوطه های بزرگ را دارد و معمول

بیشتر بخوانید
Call Now Button