ساخت برج نوری سیار پیشرفته

برج نوری سیار به برج نوری که قابلیت حمل از جایی به جای دیگر را داشته باشد می گویند. در ساخت این نوع برج نوری از پروژکتورها و یا دیزل هایی استفاده می شود که برای

بیشتر بخوانید
Call Now Button